Historia

Nasze działania w perspektywie czasu
Data Nasze działania
Marzec – Grudzień 2018r. zajęcia edukacyjne,zajęcia artystyczne ,warsztaty kulinarne ,zajęcia teatralne dla Małych i Dużych
Maj 2018 r. Grant z Tesco Kolorowo i bezglutenowo
Czerwiec – Grudzień 2018 r. grant z FIO Amatorski Teatr Integracji    Międzypokoleniowej
Lipiec -Sierpień 2018r. Kolorowe Półkolonie